Davet

Değerli Meslektaşlarım,

Ülkemizde Akupunktur uygulamalarının tarihçesinde yer alan değerli meslektaşlarımızın organize olarak bir araya gelmeleri sonucu İstanbul Akupunktur Derneği 1987’de Prof.Dr.Abdülkadir Erengül Başkanlığında kurulmuştur. Uzun yıllar bu dernek memleketimizde akupunktur eğitiminde büyük hizmetler vermiş, pek çok yeni meslektaşımızın yetişmesine katkı sağlamış ve eğitim faaliyetlerini çeşitli kurslar ve dergi yayınları ile sürdürmüştür. 2016 yılında dernek tüzüğünde yapılan değişiklikle Derneğin adı İstanbul Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Derneği olarak değiştirilmiştir. Yeni dernek yönetimi 2016 yılında 9.Uluslararası Katılımlı Ulusal Akupunktur Kongresi ve 3.Tamamlayıcı Tıp Sempozyumunu Edirne’de düzenleyerek, eğitim faaliyetlerine devam etmiştir. 2008 ve 2009 yıllarında derneğimiz Sağlık Bakanlığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde iki dönem Akupunktur kursları düzenlemiş, halen İstanbul Yeditepe Üniversitesinde devam eden Akupunktur kurslarınada katkıda bulunmaya devam etmektedir.

Dünyamızda milyonlarca insanın hastalanması ve ölmesine neden olan Covid-19 hastalığı pandemisi nedeni ile Ülkemiz hastanelerinde hasta başında zamanını geçiren ve hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımız çok büyük fedakarlıklar ile çalışmaktadırlar. Ancak virusla mücadelede Modern tıp yaklaşımının yeteri kadar etkin olamadığını görüyoruz. Sağlık çalışanlarımız virusa yakalanma açısından en büyük risk grubunu oluşturuyor. İşte bu günlerde bilimsel deneyimlerin ve bilginin paylaşılması bakımından Kongrelerin önemi daha fazla olmaktadır.

Covid-19 Pandemisinin devam etmesi nedeni ile bu yıl onbirincisini yapacağımız Akupunktur ve tamamlayıcı Tıp kongresi sizlerin güvenliği açısından e- kongre şeklinde yapılacaktır. Kongre, yüz yüze yapıldığı dönemlerde Ankara ve İstanbul’daki Akupunktur dernekleri ile beraberce düzenleniyordu. Bu kongre Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıbba (GETAT) ilgili faaliyet gösteren bütün derneklerle beraber yapılacaktır. Bu alandaki itibarlı bütün derneklerin katılım ve desteklerini bekliyoruz. Derneklere ait Logo’lar elimize geçtiğinde Kongre’ye ait Web sahifesinde gösterilecektir. Kendi alanlarında bilinen, çalışmaları olan yurt içinden ve yurt dışından bir çok konuşmacı kongrede yer alacaklar. Bu alanda hizmet veren firmalara da kendilerini tanıtma imkanı verilecektir. Bu kongre ile ilgili ikinci özellik internet üzerinden yapılacak olmasıdır. Alanda tecrübesi olan firmlalarla konuşulmuş alt yapısı ve kadrosu en uygun olan firma ile anlaşma yapılmıştır. Kongre öncesi katılımcılara gerekli destek verilecektir.

Ülkemizde Tamamlayıcı Tıp alanında yapılan eğitimlere katkıda bulunan tüm meslektaşlarımıza saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

Prof.Dr. İlhan Öztekin
Kongre Başkanı