Tüm Oturumlar Toplam Oturum Sayısı: 55

Açılış Töreni

 Tarih: 11/12/2021

Saat: 09:00-09:10

Salon: Salon A

Konu ve Konuşmacılar: 

Kongre Açılış Konuşması

 Tarih: 11/12/2021

Saat: 09:10-09:50

Salon: Salon A

Konuşmacı: 

09:10-09:30 İlhan Öztekin / Kongre Başkanı

09:30-09:50 Mehmet Zafer Kalaycı / T.C. Sağlık Bakanlığı Geleneksel, Tamamlayıcı ve Fonksiyonel Tıp Uygulamaları Daire Başkanı

PANEL-1

 Tarih: 11/12/2021

Saat: 10:00-12:00

Salon: Salon A

Oturum Başkanı:  İlhan Öztekin

Konu ve Konuşmacılar: 

10:00-10:30 Bell's Palsy: Traditional Framework, Scientific Evidence, Therapeutic Protocols

Roberto Gatto

10:30-11:00 Zoom on ICMART

Hedı Luxenburger

11:00-11:30 The Emotions of Pandemic and The Balancing Effect of Acupuncture

Konstantına Theodoratou

11:30-12:00 Ağrı Tedavisinde Akupunkturun Rolü

İlhan Öztekin

PANEL-2

 Tarih: 11/12/2021

Saat: 10:00-12:00

Salon: Salon B

Oturum Başkanı:  Ahmet Kalaycıoğlu

Konu ve Konuşmacılar: 

10:00-10:30 Akupunkturun Bilimsel Temelleri

Setenay Mit

10:30-11:00 Akupunktur ve Bütüncül Tıpta Anatomik Bağlantılar

Ahmet Kalaycıoğlu

11:00-11:30 Primo Vasküler Sistemde Yeni Gelişmeler

Saliha Karatay

11:30-12:00 Back-Shu Noktalarına Nörosegmental Bakış ve Bu Noktaların Tedavide Önemi

Demet Erdoğan

PANEL-3

 Tarih: 11/12/2021

Saat: 10:00-12:00

Salon: Salon C

Oturum Başkanı:  Avni Babacan

Konu ve Konuşmacılar: 

10:00-10:30 Ozonun Enflamasyondaki Yeri

Avni Babacan

10:30-11:00 Diyabette Ozonun Kullanımı

Lale Yeprem

11:00-11:30 Akupunktur ve Ozonun Birlikte Kullanımı

Gülşat Akmemet

PANEL-4

 Tarih: 11/12/2021

Saat: 10:00-12:00

Salon: Salon D

Oturum Başkanı:  Günnur Başar

Konu ve Konuşmacılar: 

10:00-10:30 Miasmalar ve Günümüzdeki İzdüşümleri

Günnur Başar

10:30-11:00 Anamnezden Repertorizasyona Doğru Yapılan Yanlışlar

Ensar Özkızıklı

11:00-11:30 Bağlantısal Bütünsellik, Konnektom ve Epigenetik Bakış Açısıyla Homeopati Etki Mekanizması

Levent Buda

11:30-12:00 Bütünsel Homeopati Yaklaşımı

Bekir Eren Çetin

PANEL-5

 Tarih: 11/12/2021

Saat: 10:00-12:00

Salon: Salon E

Oturum Başkanı:  Banu Çaycı

Konu ve Konuşmacılar: 

10:00-10:30 Sağlık Ağızda Başlar: Oral Mikrobiyota

Zeynep Sümer

10:30-11:00 Fonksiyonel Tıp Açısından Bağırsakların Önemi

Hasan Karaağaç

11:00-11:30 Vücuttaki Detoksifikasyon Mekanizmaları ve Destekleyici Tedaviler

Banu Çaycı

11:30-12:00 Kronik Hastalıkların Tedavisinde Mikrobesinler

Hasan Hüsnü Eren

PANEL-6

 Tarih: 11/12/2021

Saat: 10:00-12:00

Salon: Salon F

Oturum Başkanı:  M. Mustafa Çiftçi

Konu ve Konuşmacılar: 

10:00-10:30 Nefesine Sahip Çık

Rüya Acaroğlu

10:30-11:00 Akciğer Hastalıklarında Fitoterapi

Serdar Özgüç

11:00-11:30 Akciğer Hastalıklarında Tıbbi Çay Örnekleri ve Aromaterapi Formülleri

Serdar Özgüç

11:30-12:00 KOAH’da Akupunktur Yaklaşımı

Derya Derince Zorlu

WORKSHOP-1

 Tarih: 11/12/2021

Saat: 11:00-12:00

Salon: Salon G

Konu ve Konuşmacı: 

11:00-12:00 Uçucu ve Sabit Yağların Aromaterapide Uygulamaları

Ulvi Zeybek

PANEL-7

 Tarih: 11/12/2021

Saat: 13:00-14:30

Salon: Salon A

Oturum Başkanı:  İlhan Öztekin

Konu ve Konuşmacılar: 

13:00-13:30 Palyatif Hasta Bakımında Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları

İlhan Öztekin

13:30-14:00 Low-Dose Ozone in Complemantary Oncology, Combination with High Dose Vitamin

Renate Viebahn

14:00-14:30 Health Education and Traditional Concepts- A Preventive Tool for Premenstrual Syndrome Among Teenagers

Amina Ather

PANEL-8

 Tarih: 11/12/2021

Saat: 13:00-14:30

Salon: Salon B

Oturum Başkanı:  Cemal Çevik

Konu ve Konuşmacılar: 

13:00-13:30 Akupunkturla İnflamasyon Kontrolü

Cemal Çevik

13:30-14:00 Akupunkturun Epigenetik İşleyişi

Asuman Kaplan Algın

14:00-14:30 Akupunkturun İmmün Sisteme Etkisine Kanıta Dayalı Yaklaşım

Kemal Nuri Özerkan

PANEL-9

 Tarih: 11/12/2021

Saat: 13:00-14:30

Salon: Salon C

Oturum Başkanı:  M. Tuğrul Cabioğlu

Konu ve Konuşmacılar: 

13:00-13:30 Akupunktur Uygulamasıyla Covid-19 Tedavisine Destekleyici Yaklaşım

M. Tuğrul Cabioğlu

13:30-14:00 Covid-19 Enfeksiyonunda Etkili Fitokimyasallar

Ahmet Aydınalp

14:00-14:30 Covid-19’da Ozonterapi Deneyimlerimiz

Ülkü Aygen Türkmen

PANEL-10

 Tarih: 11/12/2021

Saat: 13:00-14:30

Salon: Salon D

Oturum Başkanı:  Emin Kaya

Konu ve Konuşmacılar: 

13:00-13:30 Homeopati ve Kompleks Değişken Bulgulu Hasta Yönetimi

Gökhan Şentürk

13:30-14:00 Bir Remedinin Farklı Klinik Çözümlemeleri. Stramonium; Panik Atak, Epilepsi, Bağımlılık Olgularında Kullanımı

Emin Kaya

14:00-14:30 Psikiyatrik Hastalıklarda Homeopatik Yaklaşım

Nurcan Arslantürk

PANEL-11

 Tarih: 11/12/2021

Saat: 13:00-14:30

Salon: Salon E

Oturum Başkanı:  Erdem Yeşilada

Konu ve Konuşmacılar: 

13:00-13:30 Romatolojik Hastalıklarda Fitoterapi

Demet Uçar

13:30-14:00 Hipertansiyon ve Renal Bozukluklarda Fitoterapi

Gülçin Kantarcı

14:00-14:30 Viral Hastalıklarda Fitoterapi

Erdem Yeşilada

WORKSHOP-2

 Tarih: 11/12/2021

Saat: 13:00-16:00

Salon: Salon G

Konu ve Konuşmacılar: 

13:00-14:00 Fibromiyaljide Bozucu Alan, Travma ve Posturoloji Bütünselinde Vaka Analizleri

Emel Gökmen

14:00-15:00 Obezite Hastalarına Auriküloterapi Yaklaşımı

Ayfer Kuzulugil

15:00-16:00 İnfertilite ve IVF Tedavisinde Bütüncül Tıp Yaklaşımı

Demet Erdoğan

PANEL-12

 Tarih: 11/12/2021

Saat: 14:45-16:15

Salon: Salon A

Oturum Başkanı:  Ali Özden Öztürk

Konu ve Konuşmacılar: 

14:45-15:15 Bilinçli Hipnoz Farkındalığı ile Akupunktur Sinerjisi

Ali Özden Öztürk

15:15-15:45 Hypnosis and World Health Organization

Kathleen Long

15:45-16:15 Hypnotic Interventions in Grief Process

Consuelo Casula

PANEL-13

 Tarih: 11/12/2021

Saat: 14:45-16:15

Salon: Salon B

Oturum Başkanı:  Baha Çelik

Konu ve Konuşmacılar: 

14:45-15:15 Kas İskelet Sistemi Refleksolojisi

Gülşah Yaşa Öztürk

15:15-15:45 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Yöntemleri ile Akupunkturun Entegrasyonu Olmalı mı?

Baha Çelik

15:45-16:15 Sporcu Sağlığında Akupunktur uygulamaları

Cüneyt Tamam

PANEL-14

 Tarih: 11/12/2021

Saat: 14:45-16:15

Salon: Salon C

Oturum Başkanı:  M. Mustafa Çiftçi

Konu ve Konuşmacılar: 

14:45-15:15 Kupa Terapisinin Tıbbi ve Sosyokültürel Yönleriyle İntegratif Tıptaki Yeri

Ekrem Yılmaz

15:15-15:45 Bitkisel Yağların Kupa Tedavisinde Kullanılması

Kasım Altıntaş

15:45-16:15 Çocuklarda Kupa Uygulamaları

M. Mustafa Çiftçi

PANEL-15

 Tarih: 11/12/2021

Saat: 14:45-16:15

Salon: Salon D

Oturum Başkanı:  Fulya İlhan

Konu ve Konuşmacılar: 

14:45-15:15 İmmun Sistem Hastalıklarında Homeopatik Deneyimler

Fulya İlhan

15:15-15:45 Cilt Hastalıklarında Homeopati - Olgu Sunumları

Ali Saz

15:45-16:15 Perimenapozal Dönem Hormonal Değişimler, Riskler, Şikayetler ve Homeopati

Hasan Çağlar Gürol

PANEL-16

 Tarih: 11/12/2021

Saat: 14:45-16:15

Salon: Salon E

Oturum Başkanı:  Abdurrahim Koçyiğit

Konu ve Konuşmacılar: 

14:45-15:15 Bitki ve Arı Ürünlerinin İmmün Sistem Üzerine Etkisi

Abdurrahim Koçyiğit

15:15-15.45 Tamamlayıcı Tıpta Aromaterapinin Yeri, Güvenli ve Etkin Kullanımı

Ulvi Zeybek

15:45-16:15 Pediatride Aromaterapi ve Güvenli Kullanımlar

Melike Özberk Koç

WORKSHOP-3

 Tarih: 11/12/2021

Saat: 16:00-18:00

Salon: Salon G

Konu ve Konuşmacılar: 

16:00-17:00 Tıbbi Bitkilerin Geleneksel Kullanım Metotları

Ahmet Aydınalp

17:00-18:00 Sujok Uygulaması

Doğuş Bahadır

PANEL-17

 Tarih: 11/12/2021

Saat: 16:30-18:00

Salon: Salon A

Oturum Başkanı:  Rezan Akpınar

Konu ve Konuşmacılar: 

16:30-17:00 Acupuncture Treatment in Covid 19

Jeffrey Dann

17:00-17:30 Covid 19'da Kupa Tedavisinin Rolü

Rezan Akpınar

17:30-18:00 Nabız Teşhisi: İnteraktif Akupunktur Yaklaşımı

Martha Lucas

PANEL-18

 Tarih: 11/12/2021

Saat: 16:30-18:00

Salon: Salon B

Oturum Başkanı:  Aydın Kendirci

Konu ve Konuşmacılar: 

16:30-17:00 Yeni Bir Bilim Paradigması Olarak Kaos Teorisi ve Akupunktur ile Uyumu

Aydın Kendirci

17:00-17:30 Anksiyetede Akupunkturun Yeri

Şebnem Bozkurt

17:30-18:00 Hipnoanestezi

Murat Tolga Avşar

PANEL-19

 Tarih: 11/12/2021

Saat: 16:30-18:00

Salon: Salon C

Oturum Başkanı:  Ömer Küçük

Konu ve Konuşmacılar: 

16:30-17:00 Onkolojide Tamamlayıcı Tıp

Hatice Güngör

17:00-17:30 Kanserin Tamamlayıcı Tıp ile Tedavisine Homeopatinin Entegrasyonu; Teori ve Uygulamaları

Sarper Diler

17:30-18:00 Prostat Kanseri Tedavisinde Tamamlayıcı Tıp

Ömer Küçük

PANEL-20

 Tarih: 11/12/2021

Saat: 16:30-18:00

Salon: Salon D

Oturum Başkanı:  Emel Gökmen

Konu ve Konuşmacılar: 

16:30-17:00 Homeopatinin Salgın Hastalıklar Tarihindeki Rolü

Oya Kural Ciğerli

17:00-17:30 Epidemi ve Pandemilerde Homeopatinin Yeri

F. Sevgi Postoğlu

17:30-18:00 Baş Ağrılarında Homeopatinin Yeri ve Remedi Seçiminde Yaklaşım Önerileri

Emel Gökmen

PANEL-21

 Tarih: 11/12/2021

Saat: 16:30-18:00

Salon: Salon E

Oturum Başkanı:  Zeynep Sümer

Konu ve Konuşmacılar: 

16:30-17:00 İntegratif Tıp Bakış Açısıyla Klinik Takipte Bitki Çaylarının Yeri

Belkıs Yaşa

17:00-17:30 Beslenme ile Diyabet Kontrolü: Olgu Sunumu

Zeynep Sümer

17:30-18:00 Nörodejeneratif Hastalıklarda Mikrobiyatanın Rolü

Burak Aydın

PANEL - 22

 Tarih: 12/12/2021

Saat: 09:00-10:30

Salon: Salon A

Oturum Başkanı:  Gürkan Genç

Konu ve Konuşmacılar: 

09:00-09:30 Japon Pediatrik Akupunktur Uygulamaları

Gürkan Genç

09:30-10:00 Dil ve Nabız Muayenesi

Doğuş Bahadır

10:00-10:30 Ağız Akupunkturu, Uygulamalar ve Endikasyonlar

Tijen Secerli

PANEL - 23

 Tarih: 12/12/2021

Saat: 09:00-10:30

Salon: Salon B

Oturum Başkanı:  Nezir Çelik

Konu ve Konuşmacılar: 

09:00-09:30 Kas-İskelet Sistemi Hastalıklarında Ozonun Kullanımı

Demet Uçar

09:30-10:00 Ozonterapi Tedavi Dozları

Nezir Çelik

10:00-10:30 Kronik Enflamatuar Hastalıklarda Ozon

Lale Yeprem

PANEL - 25

 Tarih: 12/12/2021

Saat: 09:00-10:30

Salon: Salon D

Oturum Başkanı:  Ahmet Yaser Müslümanoğlu

Konu ve Konuşmacılar: 

09:00 - 09:30 Beslenmeyle Antioksidanları Artırmak Efsane mi? Gerçek mi?

Yasemin Akçay

09:30 - 10:00 Ayurvedik Beslenme

Ender Saraç

10:00 - 10:30 Kalıcı Kilo Kontrolü İçin Tıbbi Beslenme ve Yaşlandırmadan Açlığın 5 Basamağını Yönetmek

Eyyüp Yılmaz

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU - 1

 Tarih: 12/12/2021

Saat: 09:00-10:30

Salon: Salon E

Oturum Başkanı:  Aydın Kendirci

Konu ve Konuşmacılar: 

09:00 - 09:30 Ratlarda Uygulanan Pulse Elektromayetik Alan Tedavisinin Akciğer, Karaciğer, Böbrek ve Beyin Dokuları Üzerine Histolojik Etkileri

Gülşah Yaşa Öztürk

09:30 - 10:00 Yüzde Kozmetik Akupunktur Uygulamaları: Eski Yöntemlerin Yeniden Yorumlanması ve Farklı Vakalarda Etkili Yöntemler/ Review

Elvan Jennings

10:00 - 10:30 Kore Akupunktur Tedavi Felsefesi

Serhat Koran

PANEL - 24

NORALTERAPİNİN KRONİK ENFLAMASYON TEMELİNDE GELİŞEN HASTALIKLARDAKİ ETKİNLİĞİ

 Tarih: 12/12/2021

Saat: 09:00-10:45

Salon: Salon C

Oturum Başkanları:  Yusuf Tamam, Füsun Şahin

Konu ve Konuşmacılar: 

09:00-09:15 Nöralterapi ve GETAT’da Terapotik Lokal Anestezik Etki Mekanizmaları

Mustafa Karakan

09:15-09:30 Ekstraselüler Matriksin - Latent Asidozun Tanıdaki Önemi

Tijen Acarkan

09:30-09:45 Metabolik Sendromda Nöralterapi Yaklaşımı

Demet Erdoğan

09:45-10:00 Nöralterapi ve Akupunktur Sinerjisiyle Fibromiyalji Sendromuna Yaklaşım

F. Gülçin Ural Nazlıkul

10:00-10:15 Tedaviye Dirençli Lokomotor Sistem Hastalıklarında Nöralterapinin Etkinliği

Neslihan Özkan

10:15-10:45 Enflamasyon ile Mücadelede Nöralterapi ile Regülasyon Tıbbının Önemi

Hüseyin Nazlıkul

WORKSHOP-4

 Tarih: 12/12/2021

Saat: 10:00-17:00

Salon: Salon G

Konu ve Konuşmacılar: 

10:00 - 11:00 Nöropunktur: Nöroproloterapi ve Akupunktur

Hasan Karaağaç

Y. Erol Yalçın

13:00 - 14:00 Kronik Bel Ağrılarında Nöralterapi Yaklaşımı

Hüseyin Nazlıkul, Neslihan Özkan

14:00 - 15:00 Gerilim Tipi ve Migren Baş Ağrılarında Nöralterapi Yaklaşımı

Mustafa Karakan, Demet Erdoğan

15:00 - 16:00 Tedavilerde Rapport ve İkna Metotları

Sinan Güzel

16:00 - 17:00 Ağrı Tedavisinde Akupunktur Uygulaması

İlhan Öztekin

UYDU SEMPOZYUM / NEOSANTE REZONANS TEKNOLOJİLERİ

 Tarih: 12/12/2021

Saat: 10:30-11:00

Salon: Salon A

Konu ve Konuşmacı: 

10:30-11:00 Biorezonans Cihazları ve Kullanımı

Ersal S. Işık

PANEL - 26

 Tarih: 12/12/2021

Saat: 11:00-12:30

Salon: Salon A

Oturum Başkanı:  Salih Mollahaliloğlu

Konu ve Konuşmacılar: 

11:00-11:30 Obezite Tedavisinde Akupunktur

Murat Topoğlu

11:30-12:00 Kalp Sendromuna Modern Tıp ve Geleneksel Tıp Açısından Genel Bir Bakış

Yücel Katı

12:00-12:30 Akupunkturda Kan Stazının Nedenleri ve Tedavisi

M. Mustafa Çiftçi

PANEL - 27

 Tarih: 12/12/2021

Saat: 11:00-12:30

Salon: Salon B

Oturum Başkanı:  Kanat Tayfun

Konu ve Konuşmacılar: 

11:00-11:30 Ayurvedik Tıp

Kanat Tayfun

11:30-12:00 Geleneksel Tıpta Otizm Tedavi Yaklaşımı

Doğu Yıldırım

12:00-12:30 Nörojenik Enflamasyonda Perinöral Enjeksiyon Tedavilerinin Etkinliği

Serpil Akçacıoğlu

PANEL - 28

 Tarih: 12/12/2021

Saat: 11:00-12:30

Salon: Salon C

Oturum Başkanı:  Hasan Doğan

Konu ve Konuşmacılar: 

11:00-11:30 Lokomotor Sistem Rahatsızlıklarına Bütüncül Yaklaşım Metodolojisi ve Proloterapi

Hasan Doğan

11:30-12:00 SBÜ GEAH GETAT Uygulama Merkezi, Proloterapi Klinik Tecrübelerimiz

İlker Solmaz

12:00-12:30 Gonartrozda Proloterapi

Gülşah Yaşa Öztürk

PANEL - 29

 Tarih: 12/12/2021

Saat: 11:00-12:30

Salon: Salon D

Oturum Başkanı:  Batu Bayar

Konu ve Konuşmacılar: 

11:00-11:30 Nörolojik Hastalıklarında Hirudoterapi

Batu Bayar

11:30-12:00 Hirudoterapi Etki Mekanizması ve Uygulama Prensipleri

Mustafa Öner Küçük

12:00-12:30 Kronik İnflamatuar Hastalıklarda Hirudoterapi

Deniz Esin

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU - 2

 Tarih: 12/12/2021

Saat: 11:00-12:30

Salon: Salon E

Oturum Başkanı:  Gürkan Genç

Konu ve Konuşmacılar: 

11:00 - 11:30 Hepatocellüler Karsinom, Glioblastome Multiforme Tip 4' te Akupunktur ile Tedavi: Olgu Sunumu

Nezir Çelik

11:30 - 12:00 Kronik Kolesistit ve Taşlı Kesinin Akupunktur ile Tedavisi: Olgu Sunumu

Nezir Çelik

12:00 - 12:30 Romatizmal Hastalıklarda Beslenme

Merve Baykul

PANEL - 30

 Tarih: 12/12/2021

Saat: 13:30-15:00

Salon: Salon A

Oturum Başkanı:  Ayfer Kuzulugil

Konu ve Konuşmacılar: 

13:30-14:00 Nörolojik Hastalıkların Tedavisinde Auriküloterapi

Ayfer Kuzulugil

14:00-14:30 Kulak Akupunkturunda Somatotopinin Açıklamasında Yeni Teorik Yaklaşım (Organ-Kulak Paket Teorisi)

Hakan Ertok

14:30-15:00 Kulak Tıbbı (Auriculomedicine) ile Bozucu Alan Tespit ve Tedavisi

Emel Gökmen

PANEL - 31

OSTEOPATİ

 Tarih: 12/12/2021

Saat: 13:30-15:00

Salon: Salon B

Oturum Başkanı:  Turgay Altınbilek

Konu ve Konuşmacılar: 

13:30-14:00 Osteopatinin Tarihçesi, Tanımı, Temel İlkeleri, Felsefesi ve Tedavi Prensipleri

Turgay Altınbilek

14:00-14:20 Kas-İskelet Sistemi Problemlerinde Visseral Osteopati’ nin Önemi, Teşhis ve Tedavi Yaklaşımı

Elif Kaya

14:20-14:40 Parietal Osteopati Yaklaşımı ile, Kas-İskelet Sistemi Bölge Problemlerinde Teşhis ve Tedavi Yaklaşımı

Salih Ürper

14:40-15:00 Kronik Ağrı ve Hastalıkların Teşhis ve Tedavisinde Cranio Sacral Osteopati Yaklaşımı

Hicran Uşan

PANEL - 32

 Tarih: 12/12/2021

Saat: 13:30-15:00

Salon: Salon C

Oturum Başkanları:  Kosta Mumcuoğlu, Funda Doğruman Al

Konu ve Konuşmacılar: 

13:30-14:00 Larva Debridman Tedavi Uygulamalarına Örnekler

Bayram Çolak

14:00-14:30 Kronik Yaralarda Larva Debridman Tedavisi ve Hirudoterapinin Kombine Kullanımı

Kosta Mumcuoğlu, Ayşegül Taylan Özkan

14:30-15:00 Larvalarda Tanımlanmış Antibakteriyel Moleküller ve Etkileri

Funda Doğruman Al

PANEL - 33

 Tarih: 12/12/2021

Saat: 13:30-15:00

Salon: Salon D

Oturum Başkanı:  Sinan Güzel

Konu ve Konuşmacılar: 

13:30-14:00 Hipnoz ve Modern Hipnoterapi Teknikleri ve Etki Mekanizmaları

Sinan Güzel

14:00-14:30 Fibromiyaljide Hızlı ve Etkili Çözüm: HYT ( Hipnomeditatif Yeniden İşleme Terapisi)

Haluk Alan

14:30-15:00 Ruhumuza Batan İğneler; Travmalarımız ve Regresyon Hipnoterapisi

H. Mehmet Karav

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU - 3

 Tarih: 12/12/2021

Saat: 13:30-15:00

Salon: Salon E

Oturum Başkanı:  Ali Timuçin Atayoğlu

Konu ve Konuşmacılar: 

13:30 - 14:00 Trigeminal Nevralji Tedavisinde Akupunktur

Ayten Yılmaz

14:00 - 14:30 Romatizmal Hastalıklarda Hirudoterapi

Gülay Trak

14:30 - 15:00 Biyoinformatik/Ağ Topolojisi Penceresinden Akupunktur Etkinliği ve Covid-19 Tedavisindeki Yeri

Nalan Erdem

PANEL - 34

 Tarih: 12/12/2021

Saat: 15:15-16:45

Salon: Salon A

Oturum Başkanı:  Asuman Kaplan Algın

Konu ve Konuşmacılar: 

15:15-15:45 İnfertilitede Akupunktur Uygulamaları

Buğra Adil Buyrukçu

15:45-16:15 İnfertiliteye Bütüncül Bakış ve Klinik Deneyimler

Asuman Kaplan Algın

16:15-16:45 Gebelik ve Doğuma Bütüncül Bakış

Sare Davutoğlu

PANEL - 35

 Tarih: 12/12/2021

Saat: 15:15-16:45

Salon: Salon B

Oturum Başkanı:  Cüneyt Bozer

Konu ve Konuşmacılar: 

15:15-15:45 Posturolojide Bruksizmin Önemi ve Tedavisi

Emel Gökmen

15:45-16:15 Psikojenik Kökenli Kronik Ağrılarda Kulaktan Renk Tedavisinin (Aurikuler Kromoterapi) Etkinliği: Vaka Serisi

Cüneyt Bozer

16:15-16:45 Manuel Tıbbın Nörofizyolojik Temelleri ve Akupunktur ile Benzerlikleri

Cihan Aksoy

PANEL - 36

 Tarih: 12/12/2021

Saat: 15:15-16:45

Salon: Salon C

Oturum Başkanı:  Bülent Özdemir

Konu ve Konuşmacılar: 

15:15-15:45 Yüz Gençleştirmede Mezoterapi

Bülent Özdemir

15:45-16:05 Boyun ve Omuz Ağrılarında Mezoterapi Uygulamaları

Selen Beşli

16:05-16:25 Bel Ağrılarında Mezoterapi

Sadiye Murat

16:25-16:45 Yüz Mezoterapisinde Ürün Seçimi ve Enjeksiyon Teknikleri

Mevlüt Dağ

PANEL - 37

 Tarih: 12/12/2021

Saat: 15:15-16:45

Salon: Salon D

Oturum Başkanı:  Muzaffer Ateş

Konu ve Konuşmacılar: 

15:15-15:45 Diş Hekimliğinde Hipnoz

Muzaffer Ateş

15:45-16:15 Erkeklerde Cinsel Performans Anksiyetesinde Hipnoterapive Nefes Terapisinin Kullanımı

Oğuzhan Gündüz

16:15-16:45 GETAT Uygulamalarında Hipnoz

Hülya Bahat

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU - 4

 Tarih: 12/12/2021

Saat: 15:15-16:45

Salon: Salon E

Oturum Başkanı:  Gülşah Yaşa Öztürk

Konu ve Konuşmacılar: 

15:15 - 15:45 Major Ozon Otohemoterapisinin Fibromiyalji ve Nörodermatit Üzerine Etkisi

Seide Karasel

15:45 - 16:15 Akupunktur ve Kuru İğneleme Arasındaki Farklar

Emre Uzun

16:15 - 16:45 Madde Bağımlılığında Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları

Bilge Geçioğlu

WORKSHOP-5

 Tarih: 12/12/2021

Saat: 17:00-18:00

Salon: Salon G

Konu ve Konuşmacı: 

Master Tung Akupunkturunun Holografik Korespodansları

Levent Tekçi

PANEL - 38

 Tarih: 12/12/2021

Saat: 17:00-18:30

Salon: Salon A

Oturum Başkanı:  Şerafettin Özdoğan

Konu ve Konuşmacılar: 

17:00-17:30 Homeopatide Akut Yaklaşım

Demet Uçar

17.30-18:00 Düşük Enerjili Lazer Tedavisi

Şerafettin Özdoğan

18:00-18:30 TDAS Nöropsikopatojen Eliminasyonu

Levent Tekçi

PANEL - 39

 Tarih: 12/12/2021

Saat: 17:00-18:30

Salon: Salon B

Oturum Başkanı:  Ali Timuçin Atayoğlu

Konu ve Konuşmacılar: 

17:00-17:30 Koruyucu Hekimlik Açısından Apiterapinin Önemi

Ali Timuçin Atayoğlu

17:30-18:00 Orta Asya Türk Tıbbında Apiterapi

Volkan Acar

18:00-18:30 Ürolojide Apiterapi

Dursun Ünal

PANEL - 40

 Tarih: 12/12/2021

Saat: 17:00-18:30

Salon: Salon C

Oturum Başkanı:  Hanefi Özbek

Konu ve Konuşmacılar: 

17:00-17:30 2014-2021: Türkiye’de Müzik Terapinin Fotoğrafı

Hanefi Özbek

17:30-18:00 Uyku Hastalarında Müzik Terapi Uygulamaları

Levent Öztürk

18:00-18:30 Müzik Terapisinde Müziğin Rolü

Şükrü Torun

PANEL - 41

 Tarih: 12/12/2021

Saat: 17:00-18:30

Salon: Salon D

Oturum Başkanı:  Esra Kırsever

Konu ve Konuşmacılar: 

17:00-17:30 Biorezonansa Bilimsel Bakış

Sinan Akkurt

17:30-18:00 Biorezonans Tedavisinin Kanser Hastaları Üzerinde Palyatif Etkileri

Esra Kırsever

18:00-18:30 Fotobiyomodülasyon ile Mitokondri Rejenerasyonu

Rezan Cezan

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU - 5

 Tarih: 12/12/2021

Saat: 17:00-18:30

Salon: Salon E

Oturum Başkanı:  Hasan Karaağaç

Konu ve Konuşmacılar: 

17:00 - 17:30 Çocuklarda Uzun Süreli Homeopatinin Kullanımı ( Longitudinal Study Of Children)

Deniz Üşümüş

17:30 - 17:50 Diz Ağrısı Tedavisinde Periartiküler %5 Dekstroz Proloterapisinin Etkinliği

Murat Tolga Avşar

17:50 - 18:10 Fitoterapi Tedavisi: Gerçek mi, Efsane mi?

İlhan Öztekin

18:10-18:30 Ankilozan Spondilitte Hacamat Uygulaması

Nezaket Rumeysa Durmuş

KAPANIŞ OTURUMU

 Tarih: 12/12/2021

Saat: 18:40-19:10

Salon: Salon A

Oturum Başkanı:  M. Mustafa Çiftçi

Konuşmacılar: 

18:40-18:50 İlhan Öztekin

18:50-19:00 Cemal Çevik

19:00-19:10 Baha Çelik