Katkı Veren Dernekler

Ankara Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Derneği
AkupunkturDerneği
Bilimsel Akupunktur & Regülasyon Derneği
Tıbbi Hipnoz Derneği
Klinik ve Uygulamalı Hipnoz Derneği - İzmir
Medikal Ozon Oksijen Derneği
Osteopati Derneği
Temel, Tamamlayıcı ve Destekleyici Tıp Derneği
Proloterapi Derneği
GAPS Sağlık Derneği
Sağlık Mensupları Kooperatifi
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uzmanı Hekimler Derneği
Bilimsel Tamamlayıcı Tıp ve Regülasyon Derneği
Bilimsel Nöralterapi ve Regülasyon Derneği
Enerji Tıbbı Uygulamaları Derneği
Apiterapi Derneği